diumenge, 17 de juliol de 2011

L'escàndol de Caixa Penedès (VI)


Finalment ens queda la Comissió de Control. Les funcions d’aquesta comissió són:

a) Supervisar la gestión del consejo de administración, velando por la adecuación de sus acuerdos a las directrices y las resoluciones de la asamblea general y a los fines propios de la Caja.
b) Vigilar el funcionamiento y la tarea desarrollada por los órganos de intervención de la Caja.
c) Conocer los informes de auditoría externa y las recomendaciones que formulan los auditores.
d) Revisar el Balance y la Cuenta de Resultados de cada ejercicio anual y formular las observaciones que considera adecuados.
e) Elevar a la asamblea general información de su actuación, cuando menos, una vez al año.
f) Requerir del presidente la convocatoria de la asamblea general con carácter extraordinario cuando lo considera conveniente.
g) Controlar los procesos electorales para la composición de la asamblea y del consejo de administración, junto con el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.
h) Conocer y dar su opinión sobre los informes de la comisión delegada de obras sociales.
i) Proponer al Departamento de Economía y Finanzas la suspensión de los acuerdos del consejo de administración en el supuesto de que éstos vulneren las disposiciones vigentes.
j) Ejercer las funciones que la legislación atribuya a los comités de auditoría y concretamente:
I.- Proponer al consejo de administración, para someterlo a la asamblea general de la Caja, el nombramiento de los auditores de cuentas externos.
II.- Supervisar los servicios de la auditoría interna de la Caja.
III.- Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualquiera otra cuestión relacionada con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas técnicas de auditoría.
k) Las otras que le atribuyen los Estatutos
Font: Informe del gobierno corporativo

Formen part de la Comissió de Control: Adrià Marquilles Bernaus, Celia Mascaro Gras, Pere Paune Olive, Josep Just Quer, Joaquim Mach Aicart i Wifredo Vilaldach Garcia.
A la vista dels esdeveniments queda clar queda clar que de control, molt poc. De fet la podríem rebatejar com la Comissió del descontrol, que s’ajustaria bastant millor a la feina desenvolupard per aquesta comissió.

Però algun d’aquests membres no tant sols no demostren cap tipus d’arrepentiment per la pèssima tasca que han desenvolupat a Caixa Penedès sinó que encara es veuen amb la legitimitat moral suficient per anar donant lliçons de com s’hauria de regular el sistema financer.

És el cas, per exemple, d’en Quim Mach Aicart, qui fa pocs dies difonia per les xarxes socials la idea que els governs no haurien de legislar per controlar els Bancs. Posteriorment va esborrar el seu rastre.

Senyor Mach, vostè forma part del Consell d’Administració de Caixa Penedès i de la Comissió del Descontrol, sota les quals Caixa Penedès se n’ha anat a n’orris. Sota el seu mandat ha quedat palesa la incapacitat de Caixa Penedès per autorregular-se. I això no és una cosa del sistema, de la mala sort ni de la crisi econòmica global. Això s’ha degut a la mala gestió dels directius de l’entitat, avalada i encoratjada (a través d’ascensos i generoses remuneracions) pel Consell d’Administració de Caixa Penedès. Tot i així el Sr. Mach es mostra en contra que el govern legisli per regular l’activitat Bancària. Però quin és el seu objectiu al Consell d’Administració de Caixa Penedès, arrossegar el país als nivells de renda de Ruanda?

En definitiva, els membres del Consell d’Administració de Caixa Penedès han fet un servei impagable al conjunt del Penedès i del País. Mai oblidarem als 17 magnífics.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Tot això és un escàndol com tu dius. L'ajuntament no vol acceptar la moció presentada per CUP i ICV. Ja es veia a venir. Continuen fent al que ens tenen acostumats. No passarà res. Ningú s'implicarà en portar aquests lladres davant del jutge. Hi hauria d'haver una manera per la qual la clientela impositora poguéssim denunciar i fins i tot querellar-nos per aquests abusos i portar-los davant del jutge. Aquesta gent s'ha de castigar, sigui com sigui. La premsa local està somorta en aquest tema. Perquè ? Han jugat i estan jugant amb els nostres diners, amb els diners del Penedès. No pot ser que aquests sis personatges desvergonyits s'hagin venut una entitat que és nostra i no d'ells. Crec sincerament que això mereix càstigs, a nivell individual tothom hauríem de treure els diners, enviar-los cartes a casa seva, posar pancartes a l'edifici principal de Caixa Penedès, penjar les seves fotos posant: es busquen aquests sis lladres, etc. etc.

jordi guilera ha dit...

És complicat, però jo crec que tenim un punt a favor molt important. La gran majoria de la ciutadania està amb nosaltres. Ara bé, CP porta anys comprant silencis a través de suvencions a entitats culturals, publicitat a la premsa local, finançament d'actes a ajuntaments...
La pregunta és: quan de temps volem continuar vivint amb el cap cot a canvi de l'almoina de la caixa?