dilluns, 6 de juny de 2011

La incineradora d'Uniland, alguna idea...

Recentment s’ha creat una plataforma per evitar la incineració de residus urbans (la fracció rebuig) a la fàbrica d’Uniland als Monjos. La incineració d’aquests residus podria alliberar partícules nocives i perjudicials per a la salut dels habitants de la comarca. I això ha posat en peu de guerra a part de la ciutadania. Amb tota la raó del món.

A qui li interessa que es cremin residus urbans a la cimentera Uniland? Evidentment, a Uniland que podrà obtenir guanys formidables amb aquesta nova font d’energia molt més econòmica.

Però... a qui més li podria interessar?

Doncs la incineració podria interessar a tots els municipis que decideixin incinerar els residus procedents de la fracció rebuig enlloc de dipositar-los a abocaments controlats. En aquest document s’hi pot veure el cànon que han de pagar els diferents Ajuntaments del país per cada tonelada (Tn) de rebuig que generen. Si aneu a l’article 15, hi podreu veure que, actualment, s’han de pagar 10 euros/Tn per als residus destinats a dipòsit controlat, i tant sols 5 euros/Tn si van destinats a incineració.

A Vilafranca l’any 2009 es van generar 13.717 Tn de rebuig. Això vol dir que en concepte de cànon, es van pagar 137.170 euros. Si a partir d’ara, aquests residus s’incineren, els Vilafranqiuns ens estalviarem al voltant de 69.000 euros anuals.

L’Economia, es podria entendre com la ciència que estudia els incentius. I els incentius que posa l’administració als diferents ajuntaments i ciutadans del país són clars: A cremar que és més barat!

És només una idea, però una de les demandes de la recent creada plataforma contra la incineració de residus, podria ser la d’encarir el cànon a pagar per la generació de rebuig (la part que no es recicla) i particularment el cànon que es paga per la incineració del mateix. Aquesta modificació legislativa seria força fàcil d’assolir (amb voluntat política) i limitaria aquesta activitat a els Monjos i a la resta del país.