dimecres, 6 de juliol de 2011

L'escàndol de Caixa Penedès (II)

Arrel del darrer post pot ser que us pregunteu com s’ho han fet els directius de Caixa Penedès per evitar carregar amb la culpa derivada de la seva mala gestió. També costa entendre com han aconseguit no només mantenir el seus ingressos i el seu càrrec sinó també ascensos dins l’estructura directiva de Caixa Penedès.
Doncs bé, per entendre aquest despropòsit, val la pena entendre com funciona Caixa Penedès. L’òrgan suprem de govern de les Caixes és l’Assemblea General. Entre altres funcions té (aquí les podeu veure totes):

1.- Nombrar y revocar los vocales del consejo de administración y los miembros de la comisión de control.
2.- Apreciar las causas de separación y de revocación de los miembros de los órganos de gobierno antes del cumplimiento de su mandato.
(..)
7.- Aprobar la gestión del consejo de administración, la Memoria, el Balance Anual y la Cuenta de Resultados, así como la aplicación de los resultados a los fines propios de la Caja.
(…)
9.- Confirmar el nombramiento del director general, a propuesta del consejo de administración.
Font: Informe del gobierno corporativo
L’Assemblea General de Caixa Penedès consta de 100 membres, que s’anomenen Consellers Generals. Un 40% dels mateixos procedeixen dels Impositors de la entitat (els clients, la gent que hi té dipòsits), un 30% procedeixen d’entitats culturals, lúdiques, econòmiques i professionals, un 20% procedeixen de les Corporacions Municipals (Ajuntaments i Consells Comarcals) i el 10% restant són treballadors de Caixa Penedès.
En aquest enllaç podeu veure qui són els Consellers Generals de Caixa Penedès.
L’Assemblea General, tot i així, no segueix el dia a dia de l’entitat. L’any 2010, per exemple es va reunir en 4 ocasions, una amb caràcter ordinari i tres amb caràcter extraordinari. I bàsicament, es dedica a aprovar les decisions que pren el Consell d’Administració. I aquí radica part del problema. Els Consellers Generals, membres de l’òrgan suprem de govern de l’entitat tenen la potestat d’oposar-se a aprovar els comptes de l’entitat, revocar els membres del Consell d’Administració i negar-se a elegir com a Director General al candidat proposat pel Consell d’Administració.
Però no han fet res. Han romàs passius i han permès que la orgia econòmica de què parlava en el post anterior continués de forma desenfrenada. I això els converteix en còmplices de la situació indigne en què es troba l’entitat.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

però caixa penedés ja no és caixa penedés. És banc de mediterrani. I els directius de caixa penedés pinten poquet dins la nova estructura, no? qui mana al banc son els de caixa murcia, fins on jo se...

jordi guilera ha dit...

Joan Caelles, el número 1 de Caixa Penedès és el sots director general del Banc Mare Nostrum. Ricard Pagès President de CP és Vice President del BMN. Manel Troyano, nº2 de CP està al consell d'administració del BMN.

Anònim ha dit...

si tindràs rao... però, malauradament és habitual. Vull dir, Rodrigo Rato, president de Caja Madrid, una de les entitats bancaries més deficitàries del pais... i ara és president de Bankia, amb un sou de més de 4 milions d'€...
En tot cas, està be denunciar les coses que no estan be, però... com això, a tot arreu, trist, si.