dimarts, 13 de gener de 2009

La meva recerca


Aquestes quatre ratlles són per inaugurar una nova secció del bloc on hi aniré penjant els outputs de la meva recerca. De moment hi ha tres documents, tots ells pendents de publicació. El primer és la meva tesina, del 2006. Es tracta d’un estat de la qüestió sobre el tema de les desigualtats a nivell teòric, centrat sobre el cas espanyol i on s’avancen algunes alternatives empíriques per millorar el coneixement que es té sobre aquest tema. Aquest treball, és la base on es fonamenta bona part de la meva recerca. Segurament també és el més entretingut de llegir, és a dir, el menys tècnic. A partir d’aquí incorporo el cas portuguès, englobo a tota la península ibèrica i l’aspecte comparatiu esdevé fonamental.
El segon document és fruit d’una col•laboració amb en Pedro Lains i l’Ester Gomes de les Universitats de Lisboa i Porto respectivament. Es tracta d’una estimació de la desigualtat salarial que cobreix bona part de la dictadura lusitana. Finalment, en el tercer document, presento una nova estimació sobre els top income and wealth shares a Portugal al llarg del segle XX. Abans d’acabar l’any hauria d’escriure tres papers més per anar bé, que així sigui.