dilluns, 28 de febrer de 2011

Estimating inequality, understanding history: Did inequality shape the long path to democracy in Iberia?

Us deixo amb un projecte d’article encara per polir. Es tracta de noves estimacions sobre l’evolució de la desigualtat, polarització, benestar i taxa d’extracció a Espanya i Portugal al llarg del segle XX. En destacaré dos aspectes, el primer us pot semblar un pèl freak, però és de gran interès entre economistes i historiadors econòmics: l’evolució de la desigualtat segueix la Corba de Kuznets (CK) tal com la va formular Kuznets. És a dir, que la desigualtat global va seguir una U invertida al llarg del procés d’industrialització, i que al llarg d’aquest mateix procés, els top incomes van caure. Això que pot semblar contradictori, i que fins ara ha estat malinterpretat, vindria a donar suport empíric a la CK.

La segona, que potser és més interessant per al gran públic, vindria a dir que l’elevada desigualtat ha estat un dels factors que podria haver endarrerit tant la democratització a Ibèria en el context d’Europa Occidental. A més a més, els nivells de polarització econòmica (l’absència de classe mitjana) podrien estar darrera de les diferents transicions polítiques a Espanya i Portugal. En aquest sentit, mentre que la Dictadura de Salazar va arribar de forma pacífica, la franquista va arribar després d’una Guerra Civil. Altra vegada, la transició política a Espanya va ser de caràcter gradual i dirigida per les velles elits del règim, just al contrari que a Portugal que amb la revolució dels clavells, va liquidar el règim anterior de forma fulminant.

Bona lectura...

Aquí