dilluns, 15 de juny de 2009

Alegria

Demà, dimecres 17 a les 19.30h em donen l'accèssit al Premi Duocastella de la Fundació "la Caixa" al CaixaFòrum de Barcelona. Hi vaig presentar la meva tesina que versa sobre l'Evolució de les Desigualtats Econòmiques a Espanya (1850-1963). Només parlaré un parell de minuts així que no tindré temps de fer-me pesat i a les 21.00h hi ha un còctel per compensar. Si voleu venir ja ho sabeu.

El premi l'han guanyat en Raimundo Viejo i en José Clemente Polo pel treball: La Seguridad Social: análisis institucional, modelización y simulación de políticas. Aquí les meves felicitacions.

Salut,
J